Degen Algo Trader

Degen Algo Trader

Đình Chung Phương
ბიოგრაფია
VERY HIGH RISK STRATEGY, generating 120k in profit from 08/2022 with 2k starting balance. Trades and stats can be verified on Myfxbook bit.ly/3ZmtWIC
Đu Vây Cá Mập

Đu Vây Cá Mập

5/10
რისკი
148087%
მომგებიანობა
30%
კომისიები
1:200
ბერკეტები
FOREX SAFE TRIP

FOREX SAFE TRIP

4/10
რისკი
45%
მომგებიანობა
10%
კომისიები
1:200
ბერკეტები
Silver - Whitesun

Silver - Whitesun

2/10
რისკი
49%
მომგებიანობა
0%
კომისიები
1:200
ბერკეტები
UncleSam3979

UncleSam3979

6/10
რისკი
75%
მომგებიანობა
25%
კომისიები
1:50
ბერკეტები
Smart Trading Duck

Smart Trading Duck

8/10
რისკი
19%
მომგებიანობა
0%
კომისიები
1:200
ბერკეტები
JPNTrading88

JPNTrading88

7/10
რისკი
252%
მომგებიანობა
10%
კომისიები
1:200
ბერკეტები

დარეგისტრირდით Exness მიიღეთ $10,000 უფასოდ დემო ანგარიშზე