Mức Gap là gì? Quy định về Gap Level được áp dụng cho Exness đối với những tài khoản và nhóm công cụ nào?

Mức Gap là gì? Quy định về Gap Level được áp dụng cho Exness đối với những tài khoản và nhóm công cụ nào?
Quy định về mức chênh lệch được sử dụng để hạn chế trượt giá cho các lệnh đang chờ xử lý và được áp dụng khi giá của lệnh đang chờ xử lý của bạn nằm trong khoảng trống giá do biến động hoặc các yếu tố khác.

Quy định về mức chênh lệch áp dụng cho các loại tài khoản sau: tài khoản Standard Cent, Standard, Pro, Standard Plus, Raw Spread và Zero.

Mức Gap là gì?

Gap Level thể hiện sự khác biệt về số pip giữa giá yêu cầu của một lệnh đang chờ xử lý và giá thị trường đầu tiên sau một khoảng trống.

Các công cụ giao dịch khác nhau có các giá trị Gap Level khác nhau. (Tham khảo bảng bên dưới để biết các giá trị của Gap Level.)


Quy định về mức chênh lệch được áp dụng khi nào?

Quy định về mức chênh lệch được áp dụng khi giá yêu cầu được chỉ định trong lệnh chờ của bạn nằm trong khoảng trống. Theo quy định này, nếu chênh lệch về số pip giữa giá thị trường đầu tiên (sau khoảng trống) và giá yêu cầu cho lệnh của bạn bằng hoặc vượt quá một số pip nhất định (Mức chênh lệch) cho một công cụ cụ thể, thì lệnh của bạn sẽ được được thực hiện ở mức giá thị trường đầu tiên sau khoảng trống. Nếu chênh lệch nhỏ hơn Gap Level, lệnh của bạn sẽ được thực hiện ở mức giá bạn yêu cầu.


Quy định mức Gap được áp dụng cho những tài khoản và nhóm công cụ nào?


Quy định mức Gap được áp dụng cho các công cụ sau:

  • tất cả các cặp tiền tệ có hậu tố -c (tài khoản Cent tiêu chuẩn)
  • tất cả các cặp tiền tệ có hậu tố -m (Tài khoản tiêu chuẩn) bao gồm Tiền điện tử, Năng lượng, Cổ phiếu và Chỉ số.
  • tất cả các cặp tiền tệ không có hậu tố (tài khoản Pro, Raw Spread, Zero và Standard Plus) Tiền điện tử, Năng lượng, Cổ phiếu và Chỉ số.

Giá trị Gap Level cho một số cặp tiền phổ biến:

Công cụ giao dịch Mức chênh lệch (tính bằng pip)
AUDUSD 10
EURUSD số 8
GBPUSD 7
NZDUSD 16
USDCAD 10
USDCHF 10
USDJPY số 8
XAUUSD 3 chênh lệch**
BTCUSD 24

*Giá trị Gap Level có thể thay đổi. Các thay đổi ảnh hưởng đến các đơn đặt hàng đang chờ xử lý mới và hiện có.

**Spread được sử dụng tại thời điểm khớp lệnh. Vui lòng xem Ví dụ 2 bên dưới.

Ví dụ về quy định mức chênh lệch

Ví dụ 1:

Bạn đặt lệnh Buy Stop cho EURUSD ở mức giá 1.30560. Sau đó, một khoảng cách giá xuất hiện. Giá Hỏi cuối cùng trước khoảng trống là 1.30550 và Giá Hỏi đầu tiên ngay sau khoảng trống là 1.30620. Để xác định mức giá mà lệnh Buy Stop của bạn sẽ được thực hiện, bạn cần tìm sự khác biệt về số pip giữa giá Hỏi đầu tiên sau khoảng cách và giá bạn đã chỉ định trong lệnh của mình:

(1,30620 - 1,30560) = 0,00060 = 6 điểm.

Bây giờ, hãy kiểm tra bảng để tìm giá trị Gap Level cho công cụ bạn đang giao dịch - trong trường hợp này là EURUSD, là 8 pip.

kể từ 6

Ví dụ 2:

Hãy tưởng tượng bạn đã đặt Cắt lỗ cho một lệnh Mua XAUUSD tại 1817,635. Khoảng trống giá xuất hiện và giá Mua cuối cùng trước khoảng trống là 1817,730 và giá Mua đầu tiên sau khoảng trống là 1814,730. Giá Hỏi tại thời điểm này là 1815.030.

Chênh lệch = (Giá hỏi - Giá mua) / Kích thước Pip

= (1815,030 - 1814,730) / 0,01

= 30 điểm

Do đó, giá trị mức chênh lệch cho XAUUSD tại thời điểm này sẽ là 3 x 30 = 90 pip

Để tìm mức giá mà lệnh Mua của bạn sẽ được đóng, bạn cần kiểm tra chênh lệch tính bằng pip giữa giá Mua đầu tiên sau khoảng trống và giá bạn đã chỉ định trong lệnh của mình:

(1817,635 — 1814,730) / 0,01 =290,5 điểm.

Kể từ 290,5 90, theo Quy định về mức chênh lệch, lệnh Mua của bạn sẽ được thực hiện tại mức Cắt lỗ là 1814,730.

Thank you for rating.
TRẢ LỜI NHẬN XÉT Hủy trả lời
Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!

Để lại bình luận

Xin hãy nhập tên của bạn!
Xin vui lòng điền địa chỉ email chính xác!
Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Trường g-recaptcha là bắt buộc!