Degenerate Trader

Degenerate Trader

Đình Chung Phương
Tiểu sử
The logic is simple: your money multiple in a short time or you go busted. This is a very VERY HIGH RISK STRATEGY.
CK68 Fund 40

CK68 Fund 40

3/10
Đặt vào may rủi
310%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
NAM PHONG FOREX

NAM PHONG FOREX

7/10
Đặt vào may rủi
1045%
khả năng sinh lời
20%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
FOREX LOOP ONE

FOREX LOOP ONE

6/10
Đặt vào may rủi
1788%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
MT4 PF20 C1000

MT4 PF20 C1000

8/10
Đặt vào may rủi
779%
khả năng sinh lời
15%
hoa hồng
1:50
Đòn bẩy
JenLam Capital

JenLam Capital

5/10
Đặt vào may rủi
188%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Speculate88

Speculate88

7/10
Đặt vào may rủi
411%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Đăng ký Exness Nhận 10.000 đô la miễn phí vào tài khoản DEMO