CK68 FUND V2

CK68 FUND V2

5/10
Đặt vào may rủi
1975%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Zeper System 2nd

Zeper System 2nd

8/10
Đặt vào may rủi
731%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
----------

----------

4/10
Đặt vào may rủi
254%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:20
Đòn bẩy
0000000000

0000000000

2/10
Đặt vào may rủi
179%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:20
Đòn bẩy
Pablo Escopips

Pablo Escopips

6/10
Đặt vào may rủi
175%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:50
Đòn bẩy
ziyadalnafati

ziyadalnafati

3/10
Đặt vào may rủi
163%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
EA XAUSTAR_EXTRA

EA XAUSTAR_EXTRA

5/10
Đặt vào may rủi
162%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Trading my life

Trading my life

8/10
Đặt vào may rủi
159%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:150
Đòn bẩy
GrowrichTrade

GrowrichTrade

3/10
Đặt vào may rủi
112%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
HA LONG BAY

HA LONG BAY

6/10
Đặt vào may rủi
110%
khả năng sinh lời
0%
hoa hồng
1:50
Đòn bẩy