Gap Level là gì? Quy định cấp độ khoảng cách áp dụng cho Exness là tài khoản và nhóm công cụ nào?
Hướng dẫn

Gap Level là gì? Quy định cấp độ khoảng cách áp dụng cho Exness là tài khoản và nhóm công cụ nào?

Quy định Mức chênh lệch được sử dụng để hạn chế trượt giá cho các lệnh chờ và được áp dụng khi giá của lệnh chờ của bạn nằm trong khoảng chênh lệch giá do biến động hoặc các yếu tố khác. Quy định Mức chênh lệch áp dụng cho các loại tài khoản sau: Tài khoản Cent tiêu chuẩn, Standard, Pro, Standard Plus, Raw Spread và Zero.

Mở tài khoản demo Exness miễn phí