VOSMASTER5000

VOSMASTER5000

7/10
Rủi ro
422%
Khả năng sinh lời
15%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
HeLen - Tra

HeLen - Tra

8/10
Rủi ro
120%
Khả năng sinh lời
0%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
jiwliw step5

jiwliw step5

8/10
Rủi ro
72%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
EDSCAPITAL

EDSCAPITAL

8/10
Rủi ro
65%
Khả năng sinh lời
40%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Amateur - MT

Amateur - MT

8/10
Rủi ro
61%
Khả năng sinh lời
30%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Tran Thi Lien

Tran Thi Lien

7/10
Rủi ro
55%
Khả năng sinh lời
35%
Hoa hồng
1:100
Đòn bẩy
Americanforex

Americanforex

8/10
Rủi ro
39%
Khả năng sinh lời
25%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy
Pham Van Vinh

Pham Van Vinh

2/10
Rủi ro
39%
Khả năng sinh lời
5%
Hoa hồng
1:200
Đòn bẩy

Mở tài khoản demo Exness miễn phí